Spremna jednokomponentna fleksibilna masa

HIDROLIN 1K EXPRESS FLEX  je gotova, vodonepropusna elastična masa za hidroizolaciju u unutrašnjim prostorima. HIDROLIN 1K EXPRESS FLEX je izrađen iz vodene disperzije polimera nove generacije, punila, pigmenata i specijalnih aditiva. Koristi se za hidroizolaciju u kupatilima, toaletima, kuhinjama i prostorima koji su često ili povremeno vlažni. HIDROLIN 1K EXPRESS FLEX premošćuje pukotine do 0,75 mm i omogućuje potpunu vodonepropusnost i fleksibilan spoj. HIDROLIN 1K EXPRESS FLEX nije primjeren za upotrebu na podlogama koje su stalno pod vodom (bazeni, rezervoari za vodu), te na starim keramičkim pločicama i obojenim površinama.

hidrolin 1k express flex

Sastav

Vodena disperzija nove generacije, fina punila, pigmenti, ugušćivači, aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 5kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg

Datoteke

Tehnički list