Temeljna boja za drvo na bazi vodene disperzije

KOMOVENT AQUA je temeljni pokrivni visokokvalitetni premaz na bazi vodene disperzije polimera nove generacije. Koristi se kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti vanjskih i unutrašnjih drvenih površina u kombinaciji sa pokrivnim vodenim bojama i lakovima Komolux Aqua. Potpuno je ekološki proizvod, neškodljiv za zdravlje, te se može koristiti kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti igračaka i košnica za pčele.

KOMOVENT AQUA

Sastav

Vodena disperzija polimera nove generacije, pigmenti, asocijativni ugušćivači, aditivi.

Pakovanja

Limena ambalaža od 0,75l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 l

Datoteke

Tehnički list