Ljepilo za papir

VISCOLL-S je ekološko ljepilo za lijepljenje i kaširanje papira, lijepljenje natron vreća i kartonske ambalaže, te ima široku primjenu u papirnoj industriji. Na zahtjev kupca može se isporučiti i u većoj ambalaži.

viscoll-s

Sastav

Vodena disperzija polivinilacetata i specijalni aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 20kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list