Ljepilo za plakatiranje

VISCOLL-P je ekološko ljepilo za lijepljenje plakata na papir, drvo ili pocinčane površine. Nanosi se lako i brzo. Osušeno ljepilo može se odstraniti mehaničkim putem ili pomoću organskih rastvarača. Na zahtjev kupca može se isporučiti i u većem pakovanju.

VISCOLL-P

Sastav

Karboksimetil celuloza i specijalni aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 20kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list