Ljepilo za plastifikaciju

VISCOLL-AIR se koristi za lijepljenje etiketa na PET, PE, PP i staklenu ambalažu, za kaširanje PE i aluminijske folije na papir, lijepljenja lakiranog papira i kartona, te ima široku primjenu u prehrambenoj i papirnoj industriji. Odgovara zahtjevima: Recommendation XIV “Polymer Dispersions” of the Federal Institute of Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine BGVV. Izgrađeno je na terpolimernoj ekološki razvijenoj formuli. Ne sadrži plastifikatore.

viscoll-air

Sastav

Vodena disperzija kopolimera nove generacije, aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 20kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list