Fleksibilno ljepilo za keramičke pločice C2TES1

KOMOCOLL ELASTIK je mineralno praškasto fleksibilno ljepilo za lijepljenje keramičkih pločica. Predviđeno je za mašinsku i ručnu obradu. Upotrebljava se za vanjske i unutrašnje radove. Koristi se za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Namjenjeno za podove s termičkim opterećenjem, npr. terase, balkoni i estrih podovi sa podnim grijanjem. Koristi se i kod jako promjenljivih podloga (npr. mladi beton, zidovi od gips kartonskih ploča), kod starih ali nosivih žbuka.

komocoll elastik

Sastav

Portland cement, krečnjački pijesak i aditivi.

Pakovanja

Papirna vreća od 25kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg

Datoteke

Tehnički list