Dvokomponentno ljepilo za lijepljenje termoizolacionih panela

KOMOCOLL PUR 2K EXTRA je dvokomponentno poliuretansko ljepilo za izradu termoizolacionih panela. Namijenjen je za lijepljenje EPS-a, XPS-a i mineralne vune na metal, PVC, poliesterske ploče, te niz drugih upijajućih i neupijajućih materijala. Ne sadrži vodu niti otapala. Prilikom očvršćivanja ne dolazi do gubitka volumena.

komocoll pur 2k extra

Sastav

Reaktivna veziva, punila, aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža SET (A+B komponenta) 25kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg

Datoteke

Tehnički list