Vodorazrjedivi temeljni premaz

AKRILNA IMPREGNACIJA je bezbojni temeljni premaz koji se koristi pri učvršćivanju podloge prije ugradnje završnog materijala. Podlozi smanjuje moć upijanja i povećava prianjanje završnog sloja. Ujednačava upijanje vode za cijelu površinu, veže prašinu i formira vezivni most između podloge i završnog materijala. Razrjeđuje se vodom u omjeru 1:1.

akrilna impregnacija

Sastav

Poliakrilna vodena disperzija i aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 1l, 4l i 18l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 l

Datoteke

Tehnički list