Boja za bazene na bazi klorkaučuka

KOMOPOOL  je jednokomponentna boja za bazene na bazi klorkaučuka. Odlikuje se otpornošću na hlorisanu vodu, standardne hemikalije za održavanje bazena, abraziju i ogrebotine. Izuzetno dobro prijanja na podlogu i svjetlosno je stabilna. Koristi se za premazivanje unutrašnjosti bazena od betona i drugih mineralnih podloga. Boja nije ujedno i zamjena za hidroizolaciju.

komopool

Sastav

Klorkaučuk, pigmenti, ugušćivači, aditivi.

Pakovanja

Limena kanta od 2,5 l

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 l

Datoteke

Tehnički list