Ubrzivač betona pri zimskom betoniranju

Postavke mehanizma osiguravaju proizvodnju betona u specifičnim uslovima nižih temperatura. Vrlo stabilan pri visokoj konzistenciji. Visoke početne snage – kompatibilne sa aerantom. Kratko vrijeme miješanja.

ADDCRETE FM

Sastav

Pakovanja

IBC kontejneri 1000kg, cisterne ili manje po potrebi kupaca.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list