Polipropilenska vlakna za mikroarmiranje betona

Polipropilenska vlakna su dodaci malteru ili betonu. Savitljiva su, premazana disperzijom radi bolje adhezije sa betonom, prirodne su boje, hemijski otporna, ne upijaju vodu i ne provode elektricitet.

  • smanjuju plastične prsline pri skupljanju i poboljšavaju kvalitet betonske površine
  • pojačavaju otpornost na penetraciju vode i hemikalija
  • povećavaju otpornost na udar i razaranje
  • povećavaju otpornost na habanje
  • povećavaju otpornost na mraz
  • povećavaju otpornost na požar
addfil

Sastav

Sintetička vlakna.

Pakovanja

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list