fasade komochem

Da li ste znali da je fasada jedna od najboljih investicija u Vašem domu? Ako se pitate zašto, mi Vam u nastavku donosimo odgovore i savjete.

Pod terminom fasada najčešće podrazumijevamo fasadni sistem za naš dom koji se sastoji od termoizolacionih panela (najčešće EPS ploča) koji se na vanjske zidove pričvršćuju odgovarajućim ljepilom i tiplovima, ojačavaju fasadnom mrežicom i na kraju trajno štite završnim fasadnim slojem.

Kvalitetan i odgovarajući fasadni sistem sprječava gubitak toplote iz našeg doma, štedeći time troškove grijanja, štiti ukućane od vanjskih vremenskih utjecaja i buke, te u konačnici daje najljepši izgled našem domu.

Da bi imali maksimalnu korist, potrebno je da su svi elementi fasadnog sistema provjerenog kvaliteta, a naročito ljepila i završni sloj. KOMOCHEM u svojoj ponudi ima široku paletu ljepila za stiropor pod brendovima STIROCOLL i TERMOFIX, a kao završne slojeve strukturne fasade KOMOFAS AKRIL i KOMOFAS SILIKAT. Sve elemente KOMOCHEM fasadnog sistema, kroz dugi niz godina dokazanog su kvaliteta.

fasadna ljepila

Fasadna ljepila

 

Za kvalitetno izvedenu toplotnu izolaciju kuće nužno je odabrati i odgovarajuću fasadu. Općenito, na sistemima toplotne izolacije od EPS-a mogu se ugrađivati sve vrste završnih slojeva: mineralne, silikatne, akrilne ili silikonske osnove.

  1. Vrsta završnog sloja bira se uzimajući u obzir tri faktora:
    Izloženost objekta utjecaju atmosferilija: za niže objekte i manju izloženost fasade na raspolaganju su mineralne ili silikatne žbuke. Za više objekte kod kojih je fasada jače opterećena vremenskim utjecajima odabir je između akrilnih i silikonskih fasada.
  2. Klimatska zona i karakteristike objekta: objekti na kontinentu s dobrom zaštitom fasade dobro će se nositi s mineralnim i silikatnim žbukama. Objekti na obali, s minimalnom zaštitom ili bez ikakve krovne zaštite fasade zahtijevaju silikonske ili akrilne žbuke.
  3. Paleta nijansi koja je na raspolaganju za pojedinu vrstu završnog sloja: akrilne žbuke dolaze u najširoj paleti nijansi, dok su samo pastelne nijanse rezervirane za silikonske i silikatne žbuke. Odabir nijanse završne fasade na fasadnim sistemima treba izvoditi u skladu s pravilima struke. Na sistemima toplotne izolacije preporučene su nijanse koje s obzirom na indeks svjetlosti imaju oznake 25. Na ljestvici indeksa svjetlosti crna boja je označena sa 0, a bijela sa 100. Sve ostale boje u spektru su između tih dviju krajnosti. Takva podjela je u svrhu prepoznavanja koje nijanse, obično tamnije, općenito apsorbuju više sunčeve svjetlosti i samim time izazivaju veća temperaturna naprezanja sistema, te je kao dozvoljeni minimum postavljena granica svjetlosti nijanse iznad vrijednosti 25. Ovakve informacije dostupne su na svakoj ton karti namijenjenoj materijalima za fasadne površine.
Završne fasade iz naše ponude

Završne fasade iz naše ponude

Dva su osnovna svojstva završnih fasada o kojima treba voditi računa prilikom izbora optimalnog materijala: svojstvo paropropusnosti i svojstvo vodoodbojnosti.

Paropropusnost je sposobnost završnog sloja da propusti zrak i vodenu paru kroz svoju strukturu bez opasnosti od zadržavanja (kondenziranja) unutar sloja. Vodoodbojnost je svojstvo odbijanja vode s površine završnog sloja, ili drugim riječima svojstvo neupijanja vode završnog sloja. Što je proizvod više paropropustan najčešće je i premalo vodoobojan i obrnuto: što je materijal više vodoodbojan uglavnom je i malo paropropustan.

Najbolji omjer između paropropusnosti i vodoodbojnosti imaju silikonske završne žbuke – visoku paropropusnost i visoku vodoodbojnost, ali istovremeno i najvišu cijenu.

 

Podsjetnik za odabir završnog sloja fasade:

vrste završnih slojeva – primjenjivost na različitim tipovima izolacije

nijansa završnog sloja

fizička svojstva završnih žbuka.