POLIDUR AQUA 1K ZAVRŠNI LAK ZA PARKETE

Planirate da postavljate parket u Vaš dom?

Prilikom kupovine i ugradnje parketa često smo fokusirani na odabir drveta od kojeg je parket izrađen i u određenoj mjeri zanemarujemo ostale komponente koje zajedno sa drvenom građom dobrog kvaliteta, čine parket koji će dugo vremena trajati i biti otporan na habanje.

komochem parket

Odabir vrste drveta

Nakon što je Vaš parket stigao u Vaš dom potrebno ga je postaviti tj. zalijepiti na već pripremljenu podlogu. Ljepila za parket ima nekoliko vrsta: disperzivna tj. ljepila na vodenoj bazi, poliuretanska ljepila i ljepila na bazi rastvarača. Dalja podjela ljepila za parket jeste na jednokomponentna i dvokomponentna. Disperzivna ljepila su ujedno i jednokomponentna dok poliuretanska ljepila mogu biti jednokomponentna i dvokomponentna.

Koje ljepilo će se koristiti prilikom ugradnje parketa zavisi od više faktora. Različite vrste drveta će imati različite fizičke karakteristike i različito će se ponašati tokom vremena u odnosu na to koje ljepilo se koristi za njihovo polaganje. Dimenzije parketnih pločica takođe diktira upotrebu određenih vrsta ljepila. Veličina i namjena prostora predstavljaju još jedan važan faktor prilikom izbora ljepila za parket.

DISPERZIVNA LJEPILA danas nazivamo i klasičnim lljepilima. Ova ljepila se najčešće upotrebljavaju za lijepljenje lamel i klasičnih parketa različitih dimenzija na betonske i drvene podloge. KOMOCHEM u svom asortimanu nudi disperzivna ljepila pod nazivom PARKETOCOLL K i SPECIJAL namjenjenim za klasični i lamelni parket.

POLIURETANSKA LJEPILA se mogu koristiti za sve vrste parketa i drvenih podnih obloga na podlogama kao što je beton, ali i na keramičkim pločicama, kamenu i itd. Dvokomponentna poliuretanska ljepila su posebno pogodna za korišćene kod parketa od egzotičnih vrsta drveta i parketa od bambusa. KOMOCHEM u svom asortimanu nudi poliuretansko ljepilo pod nazivom PARKETOCOLL PUR 2K namjenjenim za lijepljenje klasičnog i lamelnog parketa kao i parketa od egzotičng drveta. Također se može koristiti u sistemu sa podnim grijanjem.

 

ugradnja parketa komochem

Ugradnja parketa

Nakon što se parket ugradio potrebno ga je obraditi tj. izbrusiti, fuge između letvica zapuniti fugirnom masom za parket, a zatim i prelakirati.

Završni sloj služi kao zaštita i ima ulogu da što duže održi parket u skoro novom stanju, kao i dekorativnu ulogu. Kod nas na tržištu danas postoje dvije vrste završnih premaza za parket: premazi na bazi ulja i sintetički premazi ili lakovi.

Najčešće se koriste lakovi za premazivanje parketa. Lakiranjem se stvara čvrst i neprobojan sloj visokog sjaja na površini parketa. Lakovi koji se danas koriste su izuzetno otporni na habanje i ogrebotine.

 

fugolit komochem

Polidur masa za ispunjavanje fuga

KOMOCHEM u svom asortimanu nudi kompletan sistem za završnu obradu parketa pod brendom POLIDUR. U sistemu se nalazi POLIDUR fugirna tekućina za zapunjavanje fuga u parketu, zatim POLIDUR IMPREGNACIJA kao temeljni premaz i na kraju POLIDUR završni lak za parket koji daje završni premaz visokog sjaja i izuzetne otpornosti na habanje.

 

Polidur komochem

Polidur lakovi za parkete i drvene podove

KOMOCHEM od 2021 godine u porodicu POLIDUR uvodi i novu generaciju POLIDUR AQUA lakova za parkete i drvene podove. Ekološki su proizvodi sa odličnim primjenskim svojstima. POLIDUR AQUA proizvodi se lako nanose, dobro razlijevaju, brzo suše i bez neugodnih su mirisa.

 

Donosimo još nekoliko savjeta za pravilno održavanje parketa nakon lakiranja:

Nekoliko sedmica nakon lakiranja parketa, potrebna je oprezna upotreba. Namještaj nakon nekoliko dana unosimo u prostorije i oprezno postavljamo da ne bi oštetili površinu parketa. Na donju stranu stolova, stolica i svih predmeta koje svakodnevno pomičemo trebali bi nalijepiti zaštitni filc. Preporučljivo je izbjegavati čišćenje sredstvima za održavanje ili vodom otprilike mjesec dana. Nakon toga možemo čistiti usisavačem  ili mekanom krpom, izbjegavajući grube četke i jaka sredstva za čišćenje koji bi mogli oštetiti lak.

Parket je znatna i izuzetno trajna investicija koja može višestruko da se isplati. Upravo zbog ovoga se, osim samog kvaliteta drveta, mora obratiti posebna pažnja na odabir ostalih komponenti prilikom polaganja parketa jer upravo komponente kao što je ljepilo i lak za parket mogu znatno da utiču na dobar kvalitet završnog proizvoda koji može trajati doživotno.

komochem polidur sistem

Kvalitetna ugradnja parketa