RENOVIRANJE KUPATILA

Razmišljate o renoviranju kupatila ili možda tek planirate svoje kupatilo iz snova? Ne znate odakle početi i planirani troškovi postaju sve veći i veći?

Kako bi renoviranje i izgradnju kupatila što bolje organizovali, sav proces ćemo podijeliti u 10 koraka ili faza.

Pa krenimo redom:

1. korak: Planiranje

Niti najbolji materijali i majstori Vam ne mogu pomoći ako pogrešno isplanirate raspored Vašeg kupatila, tih 3-6 m2 (koliko iznosi prosječna površina kupatila u domovima) je vrlo često teže isplanirati nego cijeli ostatak Vašeg doma.

Osnovna pitanja planiranja kupatila su:

Koliko osoba će koristiti kupatilo?

– Za 2 odrasle osobe potrebno je planirati kupatilo površine od oko 5m2, za porodice od 4 člana potrebno je oko 7m2.

Šta očekujemo od novog kupatila? Imamo li neke specifične zahtjeve ili želje?

Da li je dovoljno jedno kupatilo za dom? Koji je naš realni budžet? Koji rok za radove imamo?

Kada odgovorimo na tih nekoliko osnovnih pitanja, potrebno je odrediti koji kupaoni elementi su nam potrebni, te kako ih najbolje rasporediti.

Ovdje je ključno da znamo da nema univerzalno ispravnog rješenja, te da je svako kupatilo priča za sebe.

Skiciranje kupatila

Skiciranje kupatila

 

Za ovu fazu preporučujemo da napravite skicu trenutnog stanja Vašeg kupatila sa ucrtanim elektro instalacijama, vodovodnim i kanalizacionim cijevima, prozorima i drugim otvorima, te isti koristite kao podlogu za planiranje Vašeg kupatila.

Tako napravljen plan kupatila ćete prezentovati Vašem izvođaču radova, te s istim napraviti eventualne korekcije i prilagodbe.

Detaljna analiza sa izvođačem radova

Detaljna analiza sa izvođačem radova

 

Razvojem industrije kupaonih elemenata, te prilagođavanjem novim zahtjevima kupaca, osiguran je kvalitetan izbor kupaonih elemenata i materijala za sve prilike – i neprilike. Bitno je da kod nabavke potrebnog materijala imate potvrdu prodavača i proizvođača da su svi elementi i materijali koje kupujete zaista i namijenjeni za upotrebu u kupatilu.

Međutim koliko god industrija napredovala, osnovni zahtjevi za slobodnim prostorom za kretanje kroz kupatilo se ne mijenjaju i oni su nam ključni kod planiranja našeg kupatila.

Ispred svih kupaonih elemenata potrebno je predvidjeti otprilike 70-75 cm slobodnog prostora za kretanje. Za prostor gdje izlazimo iz tuš kabine ili kade, potrebno je previdjeti 90cm slobodnog prostora.

2. korak: Uklanjanje elemenata starog kupatila (renoviranje) – priprema grubih radova (novogradnja)

Nakon što smo svoj plan usaglasili sa izvođačem radova, izvođač pristupa uklanjanju starih kupaonih elemenata i instalacija koje će se mijenjati ili se više neće koristiti. Važno je napomenuti da postoji i mogućnost da se stara keramika koristi kao podloga za nanošenje novih pločica, za što je potrebna specifična obrada i priprema, ali u tom slučaju imamo znatno smanjenje bučnih i “prljavih” radova. Ukoliko je tako planirano, u ovom koraku se vrši rušenje i/ili zidanje pregradnih zidova, eventualno se proširuje kupatilo ili slično.

"Grubi" radovi

“Grubi” radovi

 

3. korak: Postavljanje vodovonih i kanalizacionih cijevih, te ventilacionih otvora

Izvođač radova u ovom koraku vrši ugradnju, dogradnju i/ili izmjenu vodovodnih i kanalizacionih cijevi, te također vrši ugradnju ventilacionih otvora, ako su isti predviđeni planom. Nije nužno da Vaši novi kupaoni elementi koriste postojeće instalacije, ali je to najčešće najisplativija varijanta, te na taj način možete troškove Vašeg novog kupatila držati u planiranim granicama. Nove tehnike rada Vam omogućavaju da potrebne instalacije “sakrijete” iza pregradnog zida, čime smanjujete potreban posao i troškove, pogotovo kod renoviranja postojećih kupatila. Loša strana te tehnike, jeste smanjenje korisne površine kupatila.

Rad na vodoinstalacijama

Rad na vodoinstalacijama

 

4. korak: Postavljanje elektro instalacija

Sastavni dio planiranja predstavlja i planiranje elektroinstalacija. U fazi planiranja predvidjeli smo vrstu rasvjete, prekidača i drugih elektro instalacija. Često se u planiranju ovaj korak potpuno zanemari, te se na kraju sva snaga usmjeri ka kupaonim elementima, a da se ne predvidi dovoljno kvalitetna rasvjeta. Tako da, ako želite da Vaše kupatilo blista – posvetite se pravilnom izboru i rasporedu rasvjete. Elektroinstalater će Vam tu sa sigurnošću biti od pomoći.

Kupatilska rasvjeta

Kupatilska rasvjeta

 

5. korak: Malterisanje i priprema podloge

Ako su stare keramičke pločice uklonjenje sa zidova ili pak sve radimo iznova, potrebno je da naši zidovi i podovi budu pravilno pripremljeni za slijedeće faze. U ovom koraku izvođač radova popravlja sve otvore oko instalacija, te se nanosi temeljna malta. Već polako naše novo kupatilo dobija svoje prve obrise.

Malterisanje

Malterisanje zidova

 

6. korak: Ugradnja podnog grijanja i ugradnja estriha

U kupatilima se najčešće preporučuje ugradnja podnog grijanja, koje pored jako lijepog i toplog ugođaja ostavlja i više prostora za druge elemente. Moderna varijanta podnog grijanja koristi elektro grijače, te se isto bez većih grubih radova može ugraditi i u postojeća kupatila. U slučaju ugradnje “klasičnog” podnog grijanja, sa cijevima većeg prečnika, te cijevi je potrebno trajno zaštiti ugradnjom estriha.

Podno grijanje

Podno grijanje

Pored ugradnje podnog grijanja, praktična je i ugradnja kupaonog radijatora tzv. registra, koji se pored grijanja prostora koristi i za sušenje peškira i sl.

Prije lijepljenja pločica potrebno je da su sve podne instalacije raspoređene i ugrađene, i spremne za ugradnju estriha.

estrih

Estrih

 

Podne pločice nanosimo na izravnatu podlogu u koju je ugrađena hidroizolacija. Mnoge su vrste hidroizolacija danas dostupne, ali se preporučuje upotreba modernih dvokomponentnih hidroizolacija koje su vrlo jednostavne za nanošenje, ali zbog svoje fleksibilnosti daju kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu. Iz  svoje ponude izdvajamo dvokomponentnu hidroizolaciju HIDROLIN FLEX 2K i jednokomponentne hidroizlolacije HIDROLIN 1K EXPRESS FLEX I HIDROLIN STANDARD.

Nanošenje hidroizolacijskih premaza

Nanošenje hidroizolacijskih premaza

 

7. korak: Postavljanje kade

Česta je dilema oko izbora između tuš-kabine i kade. Tu dilemu je lako riještiti kada kupatilo isplanirate u skladu s našim uputama, jer će Vam potreban prostor, postojeće instalacije, navike korištenja kupatila, te u konačnici Vaš budžet ukazati na to koji je izbor pravi za Vas. Isto važi i za sve druge elemente Vašeg kupatila.

Odabir elemenata

Odabir elemenata

 

No, neovisno o tome šta je Vaš izbor, u ovom koraku se vrši priprema i ugradnja kade ili tuš kabine. Ako odluka ipak pala na tuš kabinu koja je u ravni sa podnom keramikom, u ovoj fazi se vrše sve pripremne radnje za ugradnju te vrste tuš-kabine.

 

8. korak: Ugradnja pločica

Dobro urađen plan se i kod nabavke i ugradnje keramičkih pločica pokazuje kao pun pogodak. Kvalitetnim planiranjem rasporeda elemenata u kupatilu smanjiti ćete broj slabo dostupnih dijelova, te nepravilnih uglova za šta će Vam i Vaš keramičar biti zahvalan.

Izbor pločica za kupatilo nije samo stvar estetike. Ukoliko su u pitanju pločice za pod: potrebno je da pločice budu namijenjene za podnu ugradnju, da su pogodne za podno grijanje (ako je isto planirano u Vašem kupatilu), te da su protuklizne. Kod izbora keramičkih pločica za zidove, nemamo toliko tehničkih zahtjeva, ali i te pločice moraju zadovoljiti osnovne zahtjeve kvaliteta.

Odabir keramike

Odabir keramike

 

Za što kvalitetniju i efikasniju ugradnju, keramičke pločice se nanose na izravnatu podlogu. U određenim okolnostima to mogu biti i stare keramičke pločice, koje se na odgovarajući način pripremaju kako bi se preko njih ugradile nove.

Kada se podloga za pločice dovoljno osušila, pristupa se lijepljenju keramičkih pločica koje smo izabrali. Za ovu namjenu preporučuje se upotreba fleksibilnih ljepila za keramiku koja su pogodna i za podno grijanje, te su prilagođena svim specifičnim zahtjevima kupaonica. Takvo ljepilo je KOMOCOLL ELASTIK, iz firme KOMOCHEM, koje pored toga što je fleksibilno, nudi vrhunske kvalitativne karakteristike.

Ugradnja keramike

Ugradnja keramike

 

Kada se ljepilo za keramičke pločice dovoljno osušilo, potrebno je pristupiti fugovanju pločica. Fugovanje pločica osigurava zaštitu i lijep izgled za Vašu keramiku. Zbog toga je potrebno izabrati nijansu fug mase, koja će ili pružati željeni kontrast Vašoj keramici ili će biti komplementarna sa Vašom keramikom, a sve ovisno o Vašim željama.

Nanošenje fug mase

Nanošenje fug mase

 

Fug masa treba biti predviđena za širinu fuga, te mora zadovoljavati druge tehničke zahtjeve, kao što je vodoodbojnost. Fug masa FUGOLIT, pored širokog izbora nijansi pruža i sve tehničke zahtjeve koji su potrebni da Vaše kupatilo bude dugo godina u upotrebi.

9. korak: bojenje zidova

U skorije vrijeme čest je slučaj da se samo dio zidova obloži keramičkim pločicama, dok se preostali dio zidova štiti ili perivim tapetama ili perivim bojama (kao što je ORCA LATEX i ORCA DELUXE boja).

Naravno, moguće je i nanošenje klasičnih disperzivnih boja za unutrašnje zidove (kao što je visokopokrivna boja ORCA CLASSIC ili extra bijela boja ORCA PREMIUM). Ukoliko zidove ili druge dijelove kupatila ukrašavate drvenim podlogama, obavezno sa proizvođačem provjerite postojanost takvih materijala u kupatilima.

10. korak: finalna montaža elemenata i priključaka

U uvom koraku se vrši finalna montaža kupaonih elemenata (kao što su držači za peškire, česme, pregrade za tuš kabinu), kupaonog namještaja ali i maski za prekidače i slično.

Finalna montaža kupaonih elemenata

Finalna montaža kupaonih elemenata

 

Zaključak

Kod svih faza renoviranja ili izgradnje kupatila ključni su detalji u toku izvođenja radova, koji će osigurati da Vaše kupatilo pored lijepog izgleda pruža i željenu funkcionalnost.

Zbog toga je ključno da kao izvođače odaberete samo majstore sa iskustvom, pouzdanim referencama i garancijom na izvršene radove.

Isto vrijedi i za materijale koji će se koristiti u toku izvođenja radova.