Insekticidno-fungicidna impregnacija za drvo

LIGNO PROTECT je insekticidno-fungicidna impregnacija. Koristi se za zaštitu građevinskog drveta od gljivica, uzročnika truleži, plijesni, insekata, te kao i od uzročnika propadanje drveta u vodi. Proizvodi se kao bezbojan i u zelenoj nijansi.

ligno protect

Sastav

Voda, bakreni spojevi topivi u vodi, aditivi sa fungicidno-insekticidnim svojstvima.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 1l, 5l i 10l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 l

Datoteke

Tehnički list