Zaštitni premaz za čela trupaca

KOMOFRONT je zaštitni premaz za čela trupaca, rezane građe i ostalih drvenih formi. Sprječava ili smanjuje pucanje drveta kod brzog sušenja, te smanjuje zgušenost i propuklost drveta. Primjenjuje se na skladištima ili za sušenje drveta u sušarama.

komofront

Sastav

Polivinilacetatna vodena disperzija, punila i aditivi za postizanje odgovarajućih svojstava.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 20kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list