Tretirano laneno ulje

Proizvod je namijenjen za impregnaciju drvenih površina, kao predpremaz, ali i kao završni premaz za drvo. Proizvod je izrađen na bazi tretiranog lanenog ulja te aditiva za ubrzavanje sušenja. Može se koristiti i kao vezivno sredstvo pri izradi drugih premaznih sredstava.

firnis lanenog ulja

Sastav

Tretirano laneno ulje, aditivi za ubrzavanje sušenja.

Pakovanja

Limena ambalaža od 1l i 5l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 l

Datoteke

Tehnički list