Razrjeđivanje boja i čišćenje alata

NITRO RAZRJEĐIVAČ je namijenjen za razrjeđivanje temeljnih i završnih nitroceluloznih premaznih sredstava, sredstava na bazi modificirane alkidne smole, te za pranje alata. Može se koristiti i kao odmašćivač i sredstvo za čišćenje površina prije nanošenja premaza.

NITRO RAZRJEĐIVAČ

Sastav

Smjesa organskih otapala.

Pakovanja

Limena ambalaža od 1l i 5l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list