Za razrjeđivanje KOMOSIGNAL premaza za horizontalno obilježavanje cesta

KOMOSIGNAL RAZRJEĐIVAČ je namijenjen za razrjeđivanje premaznih sredstava za horizontalno obilježavanje cesta, te za pranje alata. Boju treba razrijediti dok se ne postigne željeni viskozitet za odabrani način primjene (četka ili pištolj za nanošenje boje). Općenito se dodaje 3 do 5%, osim ako nije drugačije navedeno na proizvodu.

komosignal razređivač

Sastav

Kvalitetna smjesa organskih otapala.

Pakovanja

Limena ambalaža od 20l.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Datoteke

Tehnički list