Krečno-cementni grubi temeljni malter granulacije do 2,0mm

KOMOFAS C66 je krečno-cementni grubi malter za unutrašnje zidove, stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom. Koristi se za sve normalne podloge kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac i hrapavi beton. Može se koristiti i kao podložni malter za strukturne akrilne, silikatne i silikonske fasade.

Granulacije je do 2,0 mm.

KOMOFAS C66

Sastav

Portland cement, krečnjački pijesak i aditivi.

Pakovanja

Papirna vreća od 25kg

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg

Datoteke

Tehnički list