+387 32 740 484 Kontakt forma

Kako i koju fasadu / fasadni sistem odabrati ?

Za kvalitetno izvedenu toplotnu izolaciju kuće nužno je odabrati i odgovarajuću fasadu. Općenito, na sistemima toplotne izolacije od EPS-a mogu se ugrađivati sve vrste završnih slojeva: mineralne, silikatne, akrilne ili silikonske osnove.

  1. Vrsta završnog sloja bira se uzimajući u obzir tri faktora:
    Izloženost objekta utjecaju atmosferilija: za niže objekte i manju izloženost fasade na raspolaganju su mineralne ili silikatne žbuke. Za više objekte kod kojih je fasada jače opterećena vremenskim utjecajima odabir je između akrilnih i silikonskih fasada.
  2. Klimatska zona i karakteristike objekta: objekti na kontinentu s dobrom zaštitom fasade dobro će se nositi s mineralnim i silikatnim žbukama. Objekti na obali, s minimalnom zaštitom ili bez ikakve krovne zaštite fasade zahtijevaju silikonske ili akrilne žbuke.
  3. Paleta nijansi koja je na raspolaganju za pojedinu vrstu završnog sloja: akrilne žbuke dolaze u najširoj paleti nijansi, dok su samo pastelne nijanse rezervirane za silikonske i silikatne žbuke. Odabir nijanse završne fasade na fasadnim sistemima treba izvoditi u skladu s pravilima struke. Na sistemima toplotne izolacije preporučene su nijanse koje s obzirom na indeks svjetlosti imaju oznake 25. Na ljestvici indeksa svjetlosti crna boja je označena s 0, a bijela sa 100. Sve ostale boje u spektru su između tih dviju krajnosti. Takva podjela je u svrhu prepoznavanja koje nijanse, obično tamnije, općenito apsorbuju više sunčeve svjetlosti i samim time izazivaju veća temperaturna naprezanja sistema, te je kao dozvoljeni minimum postavljena granica svjetlosti nijanse iznad vrijednosti 25. Ovakve informacije dostupne su na svakoj ton karti namijenjenoj materijalima za fasadne površine.


fasade komochem
KOMOTHERM fasadni sistemi

Dva su osnovna svojstva završnih fasada o kojima treba voditi računa prilikom izbora optimalnog materijala: svojstvo paropropusnosti i svojstvo vodoodbojnosti.

Paropropusnost je sposobnost završnog sloja da propusti zrak i vodenu paru kroz svoju strukturu bez opasnosti od zadržavanja (kondenziranja) unutar sloja. Vodoodbojnost je svojstvo odbijanja vode s površine završnog sloja, ili drugim riječima svojstvo neupijanja vode završnog sloja. Što je proizvod više paropropustan najčešće je i premalo vodoobojan i obrnuto: što je materijal više vodoodbojan uglavnom je i malo paropropustan.

Najbolji omjer između paropropusnosti i vodoodbojnosti imaju silikonske završne žbuke – visoku paropropusnost i visoku vodoodbojnost, ali istovremeno i najvišu cijenu.

Podsjetnik za odabir završnog sloja fasade:


vrste završnih slojeva – primjenjivost na različitim tipovima izolacije

nijansa završnog sloja

fizikalna svojstva završnih žbuka.