Univerzalni temeljni premaz

UNI IMPREGNACIJA je univerzalni bijeli temeljni premaz koji se koristi pri učvršćivanju podloge prije ugradnje završnog materijala. Podlozi smanjuje moć upijanja i povećava prianjanje završnog sloja. Ujednačava upijanje vode za cijelu površinu, veže prašinu i formira vezivni most između podloge i završnog materijala. Impregnaciju je moguće tonirati prema tonovima iz ton karte.

uni impregnacija grund

Sastav

Poliakrilna vodena disperzija, pigmenti i aditivi.

Pakovanja

Plastična ambalaža od 1kg, 5kg i 20kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg

Datoteke

Tehnički list