Jednokomponentna samoizravnavajuća masa

NIVELAN C20 je samonivelirajuća masa koja se koristi za izravnavanje betonskih podova, cementnih i anhidritnih podloga prije ugradnje keramičkih pločica i drugih vrsta podnih obloga kao što su PVC, linoleum, tepih, parket i laminat. Koristi se u unutrašnjim prostorima. Nije pogodna za teška opterećenja. Može se koristiti u sistemu podnog grijanja, ali instalacija podnog grijanja ne smije biti unutar NIVELAN C20 mase.

NIVELAN C20

Sastav

Portland cement, klasirani kvarcni pijesak i aditivi.

Pakovanja

Papirna vreća od 25kg.

Priprema

Detaljne informacije dostupne su u tehničkom listu koji možete pronaći u sekciji “Datoteke”.

Sigurnosno tehnički list dostupan na upit putem kontakt forme.

Kalkulator potrošnje

m 2
0 kg na 1 cm debljine

Datoteke

Tehnički list